Om Protinus

Att gå från att överleva till att leva!

Protinus samarbetar med Catena Stöd & Utveckling


Protinus samarbetar även med Catena Stöd & Utveckling är en avhopparverksamhet som arbetar rikstäckande med att hjälpa och stötta personer som vill lämna organiserade gäng och kriminella nätverk och lägga grunden till en ny identitet. Vi hjälper människor att bygga ett nytt socialt liv och att bli delaktiga i samhället. Läs mer här.

Om Protinus


Protinus erbjuder skyddat boende men ser även till hela familjens behov ur ett bredare perpsektiv. Protinus utgår från ett holistiskt perspektiv där terapeutiska såväl som fysiska behov tas om hand omedelbart.


Barnets perspektiv är en utgångspunkt i våra aktiviteter för att skapa delaktighet, ett stärkt föräldraskap och för att bygga upp familjens självkänsla på lång sikt.


Teamet på Protinus har en bred kompetens och kunskap samt många års erfarenhet av arbete med personer som befinner sig i utsatthet och utanförskap. Verksamheten är rikstäckande och vi finns på flera orter i hela landet. I arbetsgruppen finns bland annat kompetens inom KBT, kriminalitetsprogram, drog och alkohol, konflikt- och krishantering, medling och FaR, SARA, Patriark, Freda, Legend.


Protinus samarbetar också med ett stort nätverk av psykoterapeuter, psykiatriker för att nämna några andra yrkesgrupper, och vi plockar in dessa vid behov. Verksamheten lägger upp handlings- och aktivitetsplaner som baseras på de behov som kommit fram under karläggningsfasen för att sedan anpassa upplägget efter de specifika behov som finns kopplat till varje individs särskilda behov. Vi samarbetar vi också med andra aktörer med syfte att samordna och effektivisera arbetet med individ och familj.   

                

Protinus erbjuder ett koncept där individ och familj ska få möjlighet att känna tillhörighet och i en trygg miljö få möjlighet att steg för steg bygga upp en ny trygg tillvaro.

Protinus arbete utgår ifrån individens egen motivation och drivkraft – tillsammans skapar vi goda förutsättningar för förändring.


Att gå från överleva till att leva!